חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למנות שליח ציבור בבית כלא, אסיר שנכלא על עבירה חמורה?

תשובה:

מותר למנות שליח ציבור בימות השנה בבית כלא, אסיר שנכלא על עבירה חמורה, בתנאי שהוא חזר בתשובה ומרוצה לחברו.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יא סימן ו וראה משנה ברורה, סימן נג ס"ק יד סקכ"ב ובאור זרוע א, קיד ועוד פוסקים שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה