חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק בשבת במשחק ארבעה בשורה?

תשובה:

מותר לשחק בשבת במשחק ."ארבעה בשורה" וכן במשחק, אולם, יש להזהר שלא לברור את החלקים שאינו רוצה בהם, ותמיד יש לברור את החלקים שרוצה, כדי שלא יברור פסולת מתוך אוכל.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות א, עמוד ע ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה