חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש גם לצורכי חול בארון שניקנה עבור ספרי קודש?

תשובה:

מותר להשתמש בארון / מדף גם לתשמיש חול שניקנה עבור ספרי קודש.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ח סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה