חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה נשואה חייבת באותה מידה של כיבוד הורים כמו לפני נישואיה?

תשובה:

אשה נשואה פטורה מסיוע ומחויבות העומד בסתירה למחויבות שלה לבעלה. אולם בעלה יכול למחול לה .
מאידך במצות יחס מכבד ומורא אב ואם, כגון עמידה לכבוד ההורים, ישיבה במקומם ואי סתירת דבריהם חייבת כמו לפני נישואיה.

פוסק: הרב ברוך שלמה בליזינסקי

ספר: חיים כהלכה תשע"ב

מקור: שאלה 192

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה