חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשכנזי רשאי לענות לזימון עם ספרדים אשר מצרפים קטן?

תשובה:

אשכנזי במקרה זה יענה בשקט, בלא הזכרת השם.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ד סימן סז בשם הגרש"ז אויערבך, והרב גרוס צידד שיוכל לענות בשם

תשובה נוספת:

מנהג ספרד שילד קטן אשר הגיע לגיל שש ומבין למי מברכים ואף יודע לברך רשאי בעת הצורך, להשלים ולהצטרף לזימון של שלושה או עשרה. אולם אין לצרף יותר מקטן אחד.
האשכנזים אינם מצרפים קטן לזימון עד שיעשה בר מצוה.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף בר מצוה וחינוך קטן תשס"ג

מקור: הלכות ברכת המזון סעיף י וכן ילקוט יוסף קצוש"ע סימן קצח סעיף ו

תשובה נוספת:

כאשר שלושת המסובים מורכבים מ: בן ספרד, בן אשכנז וקטן, יכבדו את בן ספרד לזמן ולא את בן האשכנז.

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק י סעיף ד בשם הרב שיינברג והרב מרדכי אליהו.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זימון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה