חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני פדיון הבן בימי בין המצרים?

תשובה:

פדיון הבן בימי בין המצרים, אבי הבן מברך שהחיינו בשעת הפדיון ויכול לכוון בעת הברכה לפטור בשהחיינו זה פרי חדש.ומותר לכבוד המצוה לשמוע כלי שיר.
מותר לאבי הבן להסתפר ולהתגלח לכבוד המצוה, לבד אם חל בשבוע שחל בו תשעה באב. ובכל מקרה מותר להורי הבן ללבוש בגדי שבת לכבוד הפדיון.
אם חל הפדיון בין ראש חודש לתשעה באב מותר לכל המוזמנים לאכול בשר בסעודה. אם חל מועד הפדיון בתשעה באב יעשו את הפדיון לפנות ערב ואת הסעודה במוצאי הצום. וגם בתשעה באב יברך אבי הבן שהחיינו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן שה סעיפים מג-פח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פדיון הבן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה