חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שסיים ללמוד את ש"ס בבלי, יתחיל ללמוד ש"ס ירושלמי או יחזור שוב על הבבלי?

תשובה:

מי שסיים ללמוד את ש"ס בבלי, עדיף  שיחזור ללמוד שוב על הבבלי מאשר שיעבור ללמוד את הירושלמי.

פוסק: הרב משה יהודה לייב קופלוביץ

ספר: שו"ת ידין משה - פסקי הגרי"ש אלישיב והגר"ח קניבסקי

מקור: חלק ג וראה הערה 20

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה