חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקנות בגדים חדשים, או להיכנס לבית חדש בימי האבלות שבספירת העומר?

תשובה:

אין איסור לברך "שהחיינו" בימי ספירת העומר, לכן מותר לקנות בגדים ודברים חדשים.
(ראה גם משנה ברורה, סימן תצג ס"ק ב)

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תקכז

תשובה נוספת:

מידת חסידות שלא ללבוש בגד חדש מראש חודש אייר, אולם כשיש צורך ילבש בשבת ויברך שהחיינו.
ובמקום שיש שמחת בר מצוה , ברית יש להקל בפשיטות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תפט' סעיף כג

תשובה נוספת:

בשעת הצורך, מי שצריך בגד או רהיט יכול לקנותו. וכן מי שנזדמה לו אפשרות לקנות רהיט או בגד יותר בזול. ולדעת המחמירים יחדש את הבגד ויברך שהחיינו בשבת או ראש חודש או ביום העצמאות או בסעודת מצוה.
וכן מותר לקנות בית (במיוחד בארץ ישראל) ולהיכנס לגור בימים אלו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים. אבלות בספירת העומר, סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה