חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש עניין ללבוש בימי חול המועד בגדים אחרים?

תשובה:

אין ללבוש בחול המועד בגדים שרגילים ללבוש אותם בימי חול, אלא יש ללבוש בגדים נאים ויפים שהרי מצוות שמחה נוהגת גם בחול המועד, אולם אין צורך ללבוש דווקא בגדי שבת.
יש נוהגים גם לכסות את השולחן עם מפה כמו ביום טוב.

פוסק: הרב משה אפרים ליברמן

ספר: שמירת המועד כהלכתו - חול המועד

מקור: פרק כ סעיף ג - וראה שעה"צ סק"ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חול המועד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה