חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ללבוש בגד חדש בשבת שב'תשעת הימים'?

תשובה:

מראש חודש אב ועד תשעה באב אין ללבוש בגדים חדשים ואף לא בשבת.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: שו"ע או"ח סימן תקנא' סעיף ז, משנ"ב ס"ק מה 'גם לדעת המקילין

תשובה נוספת:

לגבי בגד חדש יש להחמיר בשבת שאחרי ראש חודש אב.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק א סימן לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעת הימים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה