חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ללבוש בשבת בגד שהיה רטוב בכניסת השבת אולם התייבש במהלך השבת?

תשובה:

אסור ללבוש בשבת בגד שהיה רטוב בכניסת השבת אולם התייבש במהלך השבת, כיוון שבגד זה מוגדר מוקצה.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן שח ס"ק סג

תשובה נוספת:

בגד שהיה רטוב בשעת כניסת השבת, והתייבש במהלך השבת, והיה ידוע שיתייבש הבגד במהלך השבת, מותר לטלטלו וללבשו בשבת, ולא שייך בזה איסור מוקצה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: הליכות עולם

מקור: חלק ג הובא גם בהלכה יומית - מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה