חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה שקמה לפני עלות השחר ועשתה בדיקת ז' נקיים עלתה לה הבדיקה?

תשובה:

אשה שקמה לפני עלות השחר ועשתה בדיקת ז' נקיים לא עלתה לה הבדיקה, וצריכה לשוב ולבדוק לאחר הנץ החומה , בדיעבד אם בדקה לאחר עלות השחר עלתה לה הבדיקה.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק יח סימן לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה