חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להאכיל עני מכספי הצדקה?

תשובה:

עני שנזקק למזון, קודם לעני שנזקק לביגוד וכל מי שבא לבקש האכילוני מן הצדקה- נותנים לו מיד ללא בדיקה. ביקש כסות- בודקים, ואם נמצא ראוי נותנים לו. ולמעשה אין לדקדק יותר מדי במעשה הצדקה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בין אדם לחברו

מקור: פרק יא, סעיף כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה