חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם לבישת בגדים שחורים לאבלים בשנת האבל מותרת או שהיא ממנהגי הגויים?

תשובה:

מותר לאבלים על קרוביהם ללבוש בגדים שחורים לסימן אבל כל י"ב חודש, ואין בזה ממנהגי הגויים כי מנהג קדמון הוא אצל ישראל. וכן מותר לענוד סרט שחור על זרועם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן קעח' סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה