חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבצע ביופסיה מהנפטר?

תשובה:

מותר לבצע ביופסיה מהנפטר או להוציא מגופו דם או כל נוזל, על מנת ללמוד דברים הנוגעים למחלתו, שהרי עשויה להיות מזה תועלת לאחרים. ודבר זה מותר לעשות גם מנפל.
פעולה זו מותרת להעשות אף בשבת במקרה שחולה אחר מונח לפנינו.

פוסק: הרב אברהם סופר אברהם

ספר: נשמת אברהם

מקור: יורה דעה סימן שמט א, 6 עמוד רנח וראה אגרות משה יורה דעה חלק ב סו"ס קנא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה