חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דעת ההלכה לגבי בילוי או טיול בזמן מלחמה?

תשובה:

כל הפורש מן הצבור אינו רואה בנחמתן, וכל המצטער עמהם, זוכה ורואה בנחמתן.


וראה גם מסכת תענית דף יא ע"א

תנו רבנן: בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן, באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם, ומניחין לו ידיהן על ראשו, ואומרים: פלוני זה שפירש מן הצבור – אל יראה בנחמת צבור.תניא אידך: בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם: אלך לביתי ואוכל ואשתה, ושלום עליך, נפשי … "

ספר: שולחן ערוך

מקור: אור חיים סימן תקעה סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה