חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לברך כאשר טובל ביסקוויט בכוס תה, קפה וכו'

תשובה:

אם בשעה שבירך בורא מיני מזונות על הביסקויט לא היה בדעתו
לטובלו בתה או קפה, ואחר שבירך עליו נמלך לטובלו בהם, צריך לברך ברכת
שהכל על התה והקפה קודם שיטבול בהם את הביסקויט, וישתה מהם מעט,
ואח"כ יטבול בהם את הביסקויט. ואם היו התה והקפה לפניו בשעה שבירך על
הביסקויט ודרכו רוב פעמים לטבול ביסקויט בתה או קפה, רשאי גם עתה לטובלו
בהם בלי לברך עליהם, שמן הסתם בשעה שבירך בורא מיני מזונות על הביסקויט
היה בדעתו לטובלו בהם, ואם אכל שעור כזית שלשים סמ"ק מהביסקויט צריך
לברך לאחר אכילתו ברכת על המחיה, אבל אם אכל שעור כזית רק בצרוף התה
או הקפה שנספגו בתוכו אינו מברך שום ברכה אחרונה.
 מי שטבל ביסקויט בתה או בקפה ואכלו, ואחר כך רוצה לשתות מהתה
והקפה, צריך לברך ברכת שהכל קודם שישתה מהם. ואם ידע כבר מתחילה
שישתה מהתה והקפה לאחר שיטבול בהם את הביסקויט, נכון שיברך על
הביסקויט בורא מיני מזונות כבר בתחילה קודם שיטבלו בהם, ואח"כ יברך שהכל
על התה והקפה וישתה מעט מהם, ואח"כ יטבל וישתה כרצונו.

פוסק: הרב משה לוי

ספר: ברכת ה

מקור: פרק י עמוד קצח סעיפים ט-י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה