חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כשאין ברירה מותר לקבל תרומת ביצית מאשה אחרת?

תשובה:

כשאשה אינה יכולה להיכנס להריון כיוון שאין לה ביצית מעצמה, רשאית לקבל ביצית מאשה יהודיה שהיא רווקה, גרושה או אלמנה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק ח פריה ורביה פרק א סעיף א-ג

תשובה נוספת:

מותר לקבל ביצית גם מאשה שהתחתנה בנישואין אזרחיים.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק ח פריה ורביה ב/ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הפרייה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה