חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה פעמים ניתן לקיים מצוות ביקור חולים, באותו חולה?

תשובה:

יש לבקר חולה, אפילו כמה פעמים ביום אם אפשרי, ואין לומר כבר ראיתיו פעם אחת ביום- כי אולי לפתע יכבד עליו חוליו יותר, וכל המוסיף הרי זה משובח.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: פרק ג', המצוה וגודל שיעור חיובה, סעיף ו.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה