חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אם אין באפשרותו לבקר חולה, מה עליו לעשות?

תשובה:

אם אינו יכול לבקר את החולה, או שהביקור לא נוח לחולה, לכל הפחות ישאל עליו אצל חבריו וקרוביו, שזהו פרט במצוה- ומקיים בזה חלק מהמצווה.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: פרק ב' - המצוה ענייניה ופרטיה, סעיף כ"ב.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה