חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מצוות ביקור חולים אצל חולה בנגיף או מי שנמצא בבידוד?

תשובה:

אין לקיים מצוות ביקור חולים אצל חולה בנגיף או מי שנמצא בבידוד.

פוסק: הרב נתן פלדמן

ספר: הביאני חדריו - מכון הספרים צוף

מקור: ביקור חולים סעיף א ובהערה יח עמוד סז

תשובה נוספת:

למעשה אין מצוות ביקור חולים אצל אדם הנמצא בבידוד, מאידך יש מצווה אצל אדם שחולה בנגיף קורונה. אולם מאחר  ואסור לבקר אותו מפני הסכנה כמו שאסור לבקר כל אדם אשר חולה במחלה מדבקת, אזי יקיים מצווה זו באמצעות זום וכו' על מנת שיראה את פניו שזה משובח יותר, ואם הדבר אינו אפשרי אזי יקיים את מצוות ביקור חולים בשיחה טלפונית, או בכתיבת מסרון וכו'.

פוסק: הרב שניאור ז. רווח

ספר: כתר מלוכה

מקור: סימן ח עמוד קמ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קורונה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה