חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה יוצא ידי חובת הבדלה הנעשית בפרוזדור המחלקה בבית חולם?

תשובה:

בית חולים המארגנים הבדלה לחולים באמצעות רם קול, כל חולה שלא היה יכול לשמוע את ההבדלה בלי הרם קול, יש אומרים שלא ייצא ידי חובה וצריך לחזור ולהבדיל עבורו.
כמו כן אין יוצא ידי חובה באמצעות שמיעת הבדלה בטלפון.

פוסק: הרב מיכאל יצחק

ספר: שו"ת מה אשיב

מקור: סימן נ וראה גם ילקוט יוסף, שבת חלק א סימן רצו סעיפים כג- כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הבדלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה