חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שחלש וקשה לו לצום ביום כיפור, האם רשאי להישאר בביתו ולא ללכת לבית כנסת?

תשובה:

מי שחלש וקשה לו לצום וללכת לבית הכנסת, מוטב שיצום וישכב במיטה.
לאדם זה אין כל היתר לאכול או לשתות בשיעורים כדי שיהיה לו כוח ללכת לבית הכנסת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לט סעיף ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה