חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבכות בתפילת ראש השנה?

תשובה:

מותר לבכות בתפילת ראש השנה, גם כשחל בשבת.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פרק טו סעיף יד

תשובה נוספת:

אם בוכה בגלל דביקות והתרגשות  ולא בכי של צער אזי מותר, אולם אין לבכות מפני דאגה על חטאיו.

ספר: נשיח בחוקיך - עלון

מקור: עלון 136 הרב ניסים קרליץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה