חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה לבלוע כדור תרופה ביום כיפור?

תשובה:

גלולת תרופה שטעמה מר מותר לחולה שאין בו סכנה לבלוע ביום כיפור. אולם אם אין טעם הגלולה מר, אזי יעטוף את הכדור בניר דק ויבלען עם עטיפתן.

אם אי אפשר בשום אופן לבלוען עם עטיפתן, אזי יהיה מותר לבלוע בעזרת מים אולם רק לאחר שיפגום את הטעם של המים (כגון בהוספת גרגיר מלח, או מעט סבון למים וכו' ).

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק חמישי סעיף ח וראה גם פסקי תשובות חלק שישי סימן תריג' סעיף ב

תשובה נוספת:

אדם אשר לוקח בכל יום תרופה מבלי יוצא מן הכלל, יקח ביום כיפור עם קצת מי מלח ולא עטוף בנייר.

פוסק: עורך ד"ר מרדכי הלפרין, פרופסור אברהם שטיינברג ופרופסור ארטור אידלמן

ספר: אסיא - כתב עת, מכון שלזינגר לחקר הרפואה ע"פ התורה, ליד מרכז רפואי שערי צדק

מקור: חלק קט -קי הרב שמואל הלוי וואזנר, סעיף יג עמוד 9 וראה שש"כ פרק לט סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה