חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שזקוק לתרופה, האם מותר לו לבלוע תרופה גם ביום תענית?

תשובה:

חולה שאין בו סכנה וחייב לקחת כדורים בתשעה באב ואינו מסוגל לבולעם ללא מים, מותר לו לשתות מעט מים שיספיקו לבליעת הכדור ואין צורך לפגום במים.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק שני עמו רח

תשובה נוספת:

מי שזקוק לתרופה, מותר לו לבלוע תרופה גם ביום תענית, וכן מותר לבלוע כדור רפואי כשיש לו כאב ראש ללא מים. אולם אם הוא צריך לשתות מים עם התרופה יהיה מותר לו אלא שצריך לפגום מעט במים כגון שיערב מקצת מהתרופה במים או שישים מעט חומץ. ואם גם זה קשה לו ישתה מעט מים רגילים עם התרופה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים חלק ג, דיני תעניות סעיף ט

תשובה נוספת:

אדם בריא המתענה וצריך לבלוע כדורים נגד מיחושי ראש וכו', מותר לו לבלוע ללא מים, כל שאין בתרופה טעם ערב לחיך וכן מותר לשתות תרופות שאין החיך נהנה מהם.
אבל אם החיך נהנה מהם אין להתיר, אולם במקרה של חולי פנימי אין להחמיר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תקנ סעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעה באב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה