חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שזקוק לתרופה, האם מותר לו לבלוע תרופה גם בצום ?

תשובה:

חולה שאין בו סכנה וחייב לקחת כדורים ואינו מסוגל לבולעם ללא מים, מותר לו לשתות מעט מים שיספיקו לבליעת הכדור ואין צורך לפגום במים.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק שני עמו רח

תשובה נוספת:

מי שזקוק לתרופה, מותר לו לבלוע תרופה גם ביום תענית, וכן מותר לבלוע כדור רפואי כשיש לו כאב ראש, (ללא מים). אולם, אם הוא צריך לשתות מים עם התרופה - יהיה מותר לו, אלא שצריך לפגום מעט במים, כגון, שיערב מקצת מהתרופה במים או שישים מעט חומץ. ואם גם זה קשה לו ישתה מעט מים רגילים עם התרופה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים חלק ג, דיני תעניות סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה