חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם שיש לו בביתו קופת צדקה כללית, עובר על "בל תאחר" אם לא חילק עדיין את הכסף ?

תשובה:

אדם אשר יש לו בביתו קופת צדקה שאינה שייכת לאף מוסד או אירגון, והוא מכניס מדי פעם כסף לצדקה לקופה זו וממנה הוא מתכוון לחלק לכל נצרך, אזי ייתכן והוא עובר על "בל תאחר" אם הכסף לא חולק. לכן, הנכון הוא שכאשר מכניס כסף לקופת צדקה זו יגיד שאינו מתכוון להקדיש את הכסף לצדקה עד שיבוא עני וכו'. (וכך, ייעץ החזון איש בעניין הפרשה למעשר כספים).

פוסק: הרב אהרן ארי' כ"ץ

ספר: פסקים ותשובות

מקור: יו"ד צדקה, צדקה סימן רנז סעיף יא סעיף 54

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה