חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן ארץ ישראל הנמצא בחו"ל רשאי לאכול חמץ באחרון של פסח?

תשובה:

בן ארץ ישראל הנמצא בחו"ל באחרון של פסח אסור באכילת חמץ ביום האחרון (השמיני) של פסח, אפילו בצנעה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק י' סעיף יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה