חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן י"ד לתת מתנות לאביונים לעני שהוא בן ט"ו (ולהפך)?

תשובה:

בן י"ד יתן מתנות לאביונים לעני שהוא גם בן י"ד, ואם נתן לעני בן ט"ו יצא ידי חובה.
אם בן י"ד נותן לעני בן ט"ו, אזי לכתחילה יתן את המתנות ביום ט"ו, ובדיעבד יצא ידי חובה אם נתן בי"ד. 
כמו כן מי שחג את פורים ביום ט"ו, אזי בדיעבד אם נתן לעני בן י"ד יצא ידי חובה.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער י פרק ט סעיף ה-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה