חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתכר בפורים, בניגוד לדעת ההורים?

תשובה:

הרוצה להשתכר בפורים (חייב איניש לבסומי), והוריו מתנגדים לכך שישתכר, יהיה עליו לכבד את דעת הוריו ולא להשתכר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פורים, פרק יט סעיף כה. הפתרון למנהג שישתה מעט יותר מהרגיל או שיישן .

תשובה נוספת:

במקרה זה אפשר להקל אם ייעשה זאת כך שהוריו לא ידעו מזה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: פורים, סעיף קנ ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה