חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה ישלם מי שבנה חלק גם על גג חברו ללא ידיעה והסכמה מראש?

תשובה:

מי שגזל קרקע ובנה עליה בניינים, צריך לסתור הכל ולהשיב הקרקע לבעלים כיון שלא עשו תקנת השבים בקרקע.

ספר: רמ"א

מקור: חושן משפט סימן שס, א וראה שו"ת הרשב"א חלק ג סימן קפח

תשובה נוספת:

כשיש חילוקי דעות לגבי הפיצוי, יש לשלם לפי הערכת השמאי  ולא את הסכום המופרז של בעל הגג.

פוסק: הרב יקותיאל ליברמן

ספר: גם אני אודך - בעריכת הרב ג.ה. רבינוביץ

מקור: סימן קסא

תשובה נוספת:

משלם לפי עלות קבלן רגיל.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן שעה סעיף א

תשובה נוספת:

חייב לשלם לתחתון מחצית מעלות בניית הגג. אם ריצף ומשתמש בזה למרפסת, ישלם מחצחת עלות יסודות הנצרכים למרפסת. אם רק פתח ולא  ריצף אין לחייבו.

פוסק: הרב מנחם שמיל

ספר: שלמי מנחם

מקור: פרק א סעיפים טו- יח וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה