חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת לילדים לשחק בבצק?

תשובה:

מותר להשתמש בבצק למשחק ילדים כיון שבצק אין לו הגדרה של אוכל.
כמו כן אין צורך להפריש חלה מעיסה זו, כיון שרק עיסה שסופה להאפות ללחם למאכל אדם חייבת בהפרשת חלה.

פוסק: הרב גדליהו אקסלרוד

ספר: מגדל צופים

מקור: חלק ג אורח חיים סימן יד וראה שולחן ערוך או"ח סימן קעא, ולענין הפרשת חלה ראה שערי טהרה הלכות חלה, שערים מצויינים ס"ק לז עמוד רסו

תשובה נוספת:

מותר להשתמש במאכלים לשם יצירות אומנותיות (כגון עדשים, איטריות וכו), וכן שימוש בקמח להדבקת ספרים וכו'
ולענין שימוש בבצק בפעילות של ילדים, הורה לי הרב אבינר גם בעל פה שמותר.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן קכח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מאכלים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה