חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים ברוך שפטרני בשם ומלכות?

תשובה:

מנהג ספרדים שלא לברך בשם ומלכות (ילקוט יוסף ג' תרו).
מנהג אשכנזים יש דעות לכאן ולכאן. המשנה ברורה פסק שהמברך בשם ומלכות לא הפסיד.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד' סימן עו. (וראה גם חיי אדם, סה' ג, ובהגר"א שו"ע או"ח, רכה, ס"ק ב)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה