חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יברך אב לנער בר מצווה את ברכת "ברוך שפטרני" כאשר אין מניין בגין נגיף הקורונה?

תשובה:

לסוברים דאין מברכים בשם ומלכות את ברכת ברוך שפטרני, יכול האב בימים אלו של הסגר (ואין מניינים) לומר הברכה ביחידות עם משפחתו המצומצמת הנמצאת בבית. ואם חפץ הוא להמתין רשאי להמתין[1].
לסוברים דמברכים ברכה זו בשם ומלכות, נראה דלא ימתין ויברך (אף שעושה זאת בלא מניין).[1] ומח"ס שו"ת מחקרי ארץ כתב לי דימתין, וזו לשונו: "בענין ברכת 'ברוך שפטרני מעונשו של הזה', נהגו שהאב אומר זה בפעם הראשונה שהבן עולה לתורה. וכמ"ש המגן אברהם (רכה, סק"ד) וז"ל, ועכשיו נהגו לברך בשעה שהנער מתפלל או קורא בשבת ראשונה שאז נודע לרבים שהוא בר מצוה (ל"ח). וא"כ בתקופה זו שהבתי כנסיות סגורים ואין הבן עולה לתורה, יש להמתין עד אשר יפתחו שערי שמים וירחם ה' על עמו ועל נחלתו ויפתחו את שערי בתי הכנסת והבן יעלה לתורה, ואז יאמר האב ברוך שפטרני מעונשו של הזה".

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: כרך טז וראה שם פירוט נרחב ומקורות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קורונה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה