חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לברור ביום טוב כאשר לא היה ניתן לבוררו מבעוד יום?

תשובה:

דבר שמותר לבוררו ביום טוב ואי אפשר היה לבוררו מבעוד יום, מותר לבוררו לא רק בסמוך לסעודתו, אלא גם לצורך סעודה אחרת של אותו היום.
או אפילו לצורך מחרת היום, אם שבת היא והוא עירב עירובי תבשילין.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק ד, סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה