חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מלים את התינוק כשהברית מתקיימת בשבת?

תשובה:

כאשר המילה מתקיימת בשבת או ביום טוב, עורכים את הברית לאחר תפילת מוסף, ואם  לא נוח לו למולו אחר מוסף יעשה זאת לאחר קריאת התורה ולפני תפילת מוסף.
המברך על הכוס, יכוון לצאת גם ידי חובת הקידוש של שבת  ויטעם אחר כך מזונות. ואם אין שם מה לטעום, ייתן לקטן לשתות או לאדם גדול שכבר יצא ידי חובת קידוש.

לגבי מועד קיום "שלום זכר", במקרה שהתינוק נולד בכניסת השבת אבל לאחר צאת הכוכבים חלוקות הדעות באיזו שבת לערוך את "שלום זכר":
יש הסוברים שיש להצמיד זאת ככל הקרוב ללידה, ולכן יש לעשותה בשבת הראשונה, ויש הסוברים שיש במקרה זה לעשות זאת בשבת השנייה הסמוכה למועד המילה, וכך נוהגים הרוב.

נהוג לערוך סעודת "שלום זכר"  גם אם התינוק נמצא עדיין בבית החולים, כיון שזאת סעודת הודאה.
מנהג ספרד לעשות את ליל "ברית יצחק", בלילה שלפני המילה, וכשחל בשבת יש המקדימים את הלימוד לליל שישי וטוב שיקראו התיקון גם בליל שבת (ילקוט יוסף קצוש"ע, סימן רסא)

אין מלים בשבת תינוק שנולד בניתוח קיסרי.

פוסק: הרב דוד יוסף ויסברג

ספר: אוצר הברית

מקור: חלק א פרק ד סימן ב סעיף א - ב . וכן פרק ג, סימן ב סעיף ז. וכן פרק ד' סימן ב סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברית מילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה