חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי עדיף לברך על הלולב?

תשובה:

כדי ליטול את ארבעת המינים לאחר תפילת שחרית ולפני ההלל וגם ליטלם בסוכה, יש המדקדקים שלאחר חזרת הש"ץ של תפילת שחרית יוצאים מבית הכנסת לסוכת בית הכנסת, מברכים שם על ארבעת המינים ונוטלים אותם, ולאחר מכן נכנסים חזרה לבית הכנסת ומתחילים לומר שם את ההלל.
ואם אינו יכול לנהוג כן, יש אומרים שעדיף לברך וליטלם בסוכה, ואפילו לפני התפילה ולאחר הנץ החמה, מאשר לברך עליהם לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת.
ויש חולקים הסוברים כי עדיף לניטלם לאחר חזרת הש"ץ ולפני ההלל, למרות שנוטלם בבית הכנסת ולא בסוכה.
ויש מהמדקדקים הנוהגים כדעה הראשונה, אך בכל אופן נהגו רוב ישראל כדעה השניה, והיינו ליטלם לאחר תפילת שחרית ולפני ההלל, אף כשבשל כך נוטלים שלא בסוכה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד שכח, סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה