חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לברך על מזוזה שנשלחה לבדיקה ?

תשובה:

 מזוזה שנשלחה לבדיקה וחזרה באותו יום, אין מברכים עליה אם קובע אותה מחדש באותו יום עד לכתו לישון. (כל זאת מלבד אם נפלה מאליה או נמצא בה פסול או שהוחלפה באחרת שאז מברך).

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק שני סימן תקנא

תשובה נוספת:

מי שהסיר את המזוזה מפתח ביתו ונתנה לסופר לבודקה ונמצאת כשרה, כשחוזר לקובעה חוזר ומברך על קביעת מזוזה.
אם נפלה המזוזה מעצמה וחזר לקובעה ספק ברכות להקל ולא יברך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב' סימן רפט סעיפים צג, צה

תשובה נוספת:

אם לאחר הבדיקה נמצאה כשרה, אינו  צריך לחזור ולברך.

פוסק: הרב יוסף ליברמן

ספר: שו"ת משנת יוסף

מקור: חלק ח סימן נב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מזוזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה