חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שברך על מאכל ולאחר מכן הביאו לו עוד מאכל שברכתו שווה למאכל הראשון- האם יברך שוב?

תשובה:

מי שברך על מאכל מסויים ואחר כך הגישו לו מאכל נוסף שברכתו שווה לברכה על המאכל הראשון אינו צריך לחזור ולברך שוב. אולם, טוב שכאשר מברך על המאכל הראשון יכווין לפטור את מה שיגישו לו בהמשך. אם הביאו לו במאכל השני משבעת המינים יחזור לברך עליו.

ספר: שולחן ערוך

מקור: אורח חיים סימן רו סעיף סה וראה שו"ת אוצרות יוסף חלק י' סימן ח והליכות עולם פרשת בלק אות ב. הובא בהלכה יומית מפסקי מרו.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה