חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני ברכות למי שהותר לאכול ביום כיפור?

תשובה:

חולה או יולדת שאוכלים ביום כיפור, יאוכלו פחות פחות מכשיעור.(אלא אם יש הוראה רפואית שונה)
כמו כן, אינם מקדשים.
אם אכלו פרוסות לחם  שמשקל כל אחת 27 גרם, מזכירים יעלה ויבוא בברכת המזון, ואם חל בשבת אומרים "רצה והחליצנו".
אם אוכלים פחות מכזית אינו חייב בנטילת ידיים בברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תריח' סעיפים ד, יא-יג, ראה פירוט בסעיף ד לגבי חישוב השיעורים

תשובה נוספת:

אם אוכל יותר משעור ביצה (54 גרם) צריך ליטול ידיים, לברך "על נטילה" ועל "המוציא" וכן ברכת המזון עם יעלה ויבוא ויזכיר "את יום הכיפורים הזה", ואם חל בשבת אומר גם "רצה". אין לעשות קידוש גם אם יום כיפור חל בשבת.
אם אוכל "לשיעורים" פחות מ"ביצה", נוטל ידיו ולא מברך על נטילה, אבל מברך "המוציא", אם אכל יותר מכזית יברך ברכת המזון ויעלה ויבוא.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים, פרק מה סעיפים כג-כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה