חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הנעור בליל שבועות כיצד ינהג עם ברכות השחר ונטילת ידיים?

תשובה:

למנהג רוב ישראל מי שהיה ער כל הלילה, מברך את כל ברכות השחר וברכות התורה, ויש המהדרין כאשר יש להם אפשרות לצאת ידי חובת ברכת התורה וברכת אלוקי נשמה והמעביר שינה ממי שישן בלילה.
לעניין נטילת ידיים צריך ליטול ידיים. אולם למנהג ספרד לא יברך ולמנהג אשכנז הטוב הוא להתפנות לפני התפילה ולנגוע באחד המקומות המכוסים בגוף בהם הזיע ובכך יתחייב בנטילת ידיים בברכה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים, שבועות, סעיף י

תשובה נוספת:

לפי מנהג ספרד, יש לברך ברכות השחר חוץ מברכת נטילת ידיים ואשר יצר. אולם אם הוצרך לנקביו מברך אשר יצר אבל לא ברכת נטילת ידיים.
הניעורים בלילה יברכו הם בעצמם ברכות התורה ולא צריכים לשמוע ממי שישן בלילה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תצד סעיפים יב-יג. ראה גם יחווה דעת חלק ג' סימן לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבועות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה