חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם בעת אמירת ברכות הנישואין בטעות דילג המברך על אחת הברכות?

תשובה:

ברכות הנישואין הם ברכת שהכל ברא לכבודו, יוצר האדם, אשר יצר
את האדם בצלמו, שוש תשיש, שמח תשמח, ואשר ברא.

וזה סידרן  לכתחילה, אבל בדיעבד אין להם סדר מסוים ומי שחיסר אחת מהן חוזר
ומברך אותה כשנזכר (וכ"כ מרן הגר"ע יוסף ביבי"א ח"ד חאה"ע סימן ז'
אות א' )
ולכן אם התחיל המברך באחת מן הברכות האחרונות, אין להחזירו
אלא יסיים את אותה הברכה ושוב יחזור לברך שאר הברכות על פי הסדר
המקובל.

פוסק: הרב משה בובליל

ספר: שמחת חתן

מקור: עמוד עג סעיף כד וראה גם בספר בית חתנים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה