חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות בברכת השבח וההודאה?

תשובה:

ברכות ההודאה הן: ברכות השחר, ברכת הגומל, המפיל, הניסים, דיין האמת, ברכות הראיה המתייחסות לנהרות, ימים, אילנות, חמה ברק רעם, בריות משונות וכו'.
נשים חייבות בברכת השבח.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שני סימן ריח, א

תשובה נוספת:

לפי רוב הפוסקים ברכת החמה הינה מצוות עשה שהזמן גרמא ולכן פטורה מלברך.
ואם רוצה לברך יש דעות חלוקות, ולכן יש שהכריעו שתשמע מאחרים או תברך בלא שם ומלכות.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק יד סעיף מ

תשובה נוספת:

נשים חייבות בברכת האילנות כיון שאין מצוה זו חשובה כמצות עשה שהזמן גרמא, שחכמים לא קבעו זמן לברכה אלא מפני המציאות שהאילנות פורחים ברוב המקומות בחודש ניסן.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון סימן רכו' סעיף ב

תשובה נוספת:

נשים לא מברכות בשם ומלכות את ברכת האילנות כיון שזו מצות עשה שהזמן גרמא. (בשם הגדה של פסח "אורח חיים" להרי"ח הטוב)

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: סימן יח שאלה יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה