חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כצד ינהגו קבוצת מטילים בחו"ל לענין ברכת כהנים ואמירת תחנון?

תשובה:

 

א. ברכת כהנים

1. בחו"ל עולים הכהנים לדוכן רק במוסף ביום טוב. יש מקומות שאינם עולים לדוכן אם חל יום טוב בשבת, פרט ליום הכפורים, שאז עולים גם אם חל יום כיפור בשבת. וטוב שבן א"י שהוא כוהן ינהג בזה גם הוא כמנהג המקום, ולא יעלה לברך.

2. קבוצת ישראלים המארגנת מניין, אפילו שלא בבית כנסת ובהעדר ספר תורה, ואין ביניהם בני חו"ל, מן הראוי שהכוהנים שבהם יעלו לדוכן אף ביום חול.

3. מטיילים המארגנים מנין יעלו הכהנים שביניהם לדוכן, גם אם אין להם ספר תורה.

ב. תחנון

1. במקום שיש ספר תורה נופלים אפיים ואומרים תחנון גם בתפילת מנחה. במקום שאין ספר תורה אומרים תחנון, אך אין נופלים אפיים על פניהם.

2. כשספר התורה אינו בארון, אלא נמצא עימם במכונית, ברכבת או במטוס, נחשב הדבר למקום שיש בו ספר תורה.

3. נופלים אפיים בין בתפילה בציבור ובין בתפילה ביחיד.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה