חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך גם ברכת שהחיינו כאשר קובעים מזוזה?

תשובה:

כאשר קובעים מזוזה מברכים "ברוך אתה....אשר קידשנו במצוותיו לקבוע מזוזה",  ואפילו אם קובע מספר מזוזות באותו מעמד לא יברך לקבוע "מזוזות" אלא לקבוע "מזוזה".
אין לברך ברכת "שהחיינו" גם אם קובע מזוזה בפעם הראשונה בחייו או אם נכנס לדירה חדשה. אולם אם אפשר יברך "שהחיינו" על פרי או בגד חדש ויתכוון לפטור גם את קביעת מזוזה.

פוסק: הרב יששכר חזן

ספר: פתחי מזוזות - בית מזוזה

מקור: פרק כח סעיפים ג-ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מזוזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה