חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מחשבים את יום בר המצווה כשנולד בחודש מלא, ובשנת הי"ג החודש חסר?

תשובה:

נולד בל' לחודש חשוון א' דר"ח כסלו, ובשנת הי"ג היה חשוון חסר ור"ח כסלו אינו אלא יום אחד בלבד, אינו נעשה בר-מצווה ביום א' דר"ח כסלו. והוא הדין בשאר חודשים כיוצא בזה.

נולד בר"ח כסלו, בשנה שחשוון חסר ור"ח כסלו יום אחד בלבד, ובשנת הי"ג היה ר"ח כסלו שני ימים, נעשה בר-מצווה ביום א' דר"ח כסלו. והוא הדין בשאר חודשים כיוצא בה.


פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק א', עמ' נ"ה, סעיפים ח'- ט'.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה