חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להודיע לחולה שמת לו מת?

תשובה:

חולה שמת לו מת, אין מודיעין לו על כך שמא תטרף דעתו, ואף אין קורעין חלוקו, ואין בוכים ומספידים בפניו על מנת למנוע משבר נוסף במצבו הרפואי.
אם החולה שואל אם האדם עדין חי יענו לו שהוא חי.
חולה ששפוי בדעתו ובימי חוליו נודע לו על הפטירה שחייב להתאבל בה, והבריא תוך שבעה או תוך 30 יום, גומר את הימים שנותרו אבל לא צריך להשלים את הימים שעברו בימי חוליו, וכן הדין לגבי יולדת, ויש חולקים.

פוסק: הרב אברהם סופר אברהם

ספר: נשמת אברהם

מקור: יורה דעה סימן שלז, א (ב-ג) וראה שם חולקים לגבי מי שהבריא תוך 7 או 30 שצריך לנהוג מלוא הימים.
וראה פני ברוך סימן כה סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה