חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ספרדי המוזמן לאכול אצל אשכנזי שאינו אוכל חלק, האם צריך להקפיד על הכלים?

תשובה:

אין על יהודי ספרדי להקל בעניין בשר חלק, אך אם הוזמן לסעודת מצווה, אינו צריך לחקור באם הבשר חלק. וקל וחומר ביחס לכלים שהם מותרים משום ספק ספיקא.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד סימן קלה וראה גם שו"ת יביע אומר חלק ה יו"ד סימן ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה