חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מקום להקל בגילוח בימי 'בין המצרים'?

תשובה:

יש בין האשכנזים המתירים להתגלח ואף להסתפר לכבוד שבת עד ראש חודש אב.
כמו כן, מי שנמצא בין הנוכרים לרגל עבודתו ועסקיו והופעתו בפניהם ללא גילוח עלולה לעורר בעיות שונות, מותר לו להתגלח בימי 'בין המצרים' ואף בשבוע שחל בו תשעה  באב. 
הערת מנהל האתר: 
  חותני הפוסק הרב שלמה מן ההר הורה לי ולאחרים להתגלח גם בערב שבת חזון

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק סב סעיף ב וראה פרמ"ג א"א תקנא, יד וכן בפירוט בשמעתין גליון 78 תשמ"ד. ועיין שו"ת חת"ס יו"ד שמח' וכן שו"ת נר עזרא ח"ב.

תשובה נוספת:

יש מקום להקל בגילוח בספירת העומר ובימי 'בין המצרים' עד שבוע שחל בו תשעה באב, (שאינו אלא מנהג שלא הכל נוהגים כך) יש מקום להקל להתגלח גם לכבוד שבת, אם הדבר מצערו ויש לו ניוול מכך, אך מן הראוי שמשום כבוד אב, הבן ינהג כמנהג אביו.

פוסק: הרב נחום אליעזר רבינוביץ

ספר: שו"ת שיח נחום תשס"ח

מקור: סימן ל

תשובה נוספת:

גם הנוהגים שלא להסתפר מי"ז בתמוז, אם ירצו לגלח את זקנם מפני צערם, בערב שבת חזון יש להם על מה שיסמוכו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תקנא סעיף יב

תשובה נוספת:

הרבה אחרונים החמירו אסרו, אולם המיקל להתגלח לכבוד שבת שבימי בין המצרים, יש לו על מי לסמוך.

פוסק: הרב יהושע שלמה ון דייק

ספר: שו"ת מבשן אשיב

מקור: חלק א סימן יט ראה מאמאו של הרב אהרון ליכטנשטיין בעלון ישיבת הר עציון שנת תשד"ם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה